Christines hilsen 35

Prosjekt for forenkling og modernisering av god regnskapsføringsskikk, møte med Skattedirektoratet og kvalitetssikring i alle ledd på kursfronten. Source: Regnskap Norge

Les innlegg

Christines hilsen uke 32

Vi styrker vår kompetanse med tre nye kolleger, og ser frem til en spennende debatt med skattedirektøren på Arendalsuka. Source: Regnskap Norge

Les innlegg

Ny forskrift om innsyn i e-post mv.

Forskriften er i hovedsak en videreføring av dagens regelverk. Arbeidsgiver kan bare gjøre innsyn i ansattes e-post eller private filer når det er nødvendig for å ivareta driften av virksomheten og ved mistanke om grove brudd på arbeidstakerens plikter. Source: Regnskap Norge

Les innlegg