Faktura for tilsynsavgift 2019

Tilsynsavgift å betale for 2019 er kr 1 772 for hver regnskapsfører.
Source: Regnskap Norge

Del med andre!