Fersk erstatningsdom om styreansvar – likviditet, suffisiens og handleplikt

Styret hadde ikke i tilstrekkelig grad ivaretatt sitt ansvar for å vurdere selskapets likviditet og suffisiens etter konkurslovens § 61 og ikke overholdt sin handleplikt etter asl/aasl § 3-5. Styret ble idømt erstatningsansvar for kreditors tap etter asl/aasl § 17-1.

Skrevet av: Advokat Erik Frøystad, Regnskap Norge

Les hele innlegget hos Regnskap Norge

Del med andre!