Formuesskatt – Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper vurderes endret

Det foreslås at endringene får virkning allerede fra inntektsåret 2019.
Source: Regnskap Norge

Del med andre!