Forslag om endringer i aksjeloven

Nedre beløpsgrense for selskapets avtaler med aksjeeier mv. forhøyes
Source: Regnskap Norge

Del med andre!