Omorganisering av eierinteresser – gaveoverføring, opphevelse av aksjeklasser, fusjon og fisjon

En planlagt omorganisering av et konsern kunne gjennomføres med skattemessig kontinuitet og uten realisasjonsbeskatning.
Source: Regnskap Norge

Del med andre!