Tvangsmulkt for manglende tredjepartsopplysninger halveres

Del med andre!