Personaladministrasjon

Praktikertjenesten kan levere full personaladministrasjon slik som ansettelsesavtaler, oppfølging av sykemeldte, søke om arbeidstillatelse osv.

Spør oss om:

 • arbeidskontrakt for daglig leder og ansatte
 • endring av arbeidsavtale/arbeidskontrakt
 • hva en arbeidskontrakt bør inneholde
 • hvordan du søker om arbeidstillatelse
 • oppfølging av sykemeldte

Resieregninger

Vi har løsninger for elektroniske reiseregninger, kjørelister med full integrering i lønnssystemet ved kjøring av lønn.

Spør oss om:

 • krav til reisegodtgjørelse
 • elektroniske reiseregninger
 • føring av kjørelister
 • måltidsfradrag
 • kilometergjodtgjørelse
 • andre fradrag

Alltid oppdaterte

Vi er til enhver tid oppdatert på lovverket og holder orden på kundens lønnsavregning, A-ordning og skatt-/ avgiftsoppgjør.

Spør oss om:

 • A-ordningen i Altinn
 • årsoppgave for arbeidsgiveravgift
 • lønns- og trekkoppgave
 • skatt